Conflictbeheersing

Het is een open deur, maar als het gaat om conflictbeheersing is communicatie het sleutelwoord. Een conflict ontstaat als één van de partijen teleurgesteld is in zijn verwachtingen ten aanzien van de ander en/of zijn prestaties. Een goed verwachtingenmanagement bij aanvang van een samenwerking of een contract kan problemen voorkomen. Toch zullen er altijd dingen mis gaan. De manier waarop je met problemen omgaat en de teleurstelling van de ander wegneemt, maakt het verschil. Conflicten escaleren pas als één van de partijen het gevoel krijgt dat er geen rekening wordt gehouden met zijn belangen. Hetzelfde geldt als een partij misbruik maakt van zijn positie en de ander overschaduwt.

Door als buitenstaander objectief naar jouw conflict te kijken, kom ik samen met jou tot een strategie om het op een voor jou zo voordelig mogelijke manier op te lossen. Essentieel is een slimme manier van communiceren. Waar de ene keer een zachte aanpak op zijn plaats is, kan in een ander geval juist ferme taal maken dat het conflict in de kiem wordt gesmoord. Ik ondersteun je graag in onderhandelingen. Daarnaast kan ik als mediator bemiddelen.

Conflicten
niet laten
escaleren;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Oplossen

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.