Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze website, alle overige uitingen op internet en het elektronische berichtenverkeer van Art. advocatuur.

Deze website en alle overige uitingen zijn zuiver informatief van aard en bevatten geen juridische adviezen. Art. advocatuur staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de openbaar gemaakte informatie of voor de geschiktheid daarvan voor specifieke doeleinden. Aan de inhoud van deze website en overige uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan het gebruik van internet en elektronisch berichtenverkeer zijn risico’s verbonden. Hoewel de nodige maatregelen zijn getroffen, kan niet worden gegarandeerd dat de door Art. advocatuur op deze website geplaatste informatie ongewijzigd en vrij van virussen is. U gelieve bij twijfel navraag te doen, zich van de afwezigheid van virussen te vergewissen en zich ervan bewust te zijn dat uw elektonisch verstuurde berichten mogelijk niet direct en in goede orde worden ontvangen.

Art. advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze website, andere uitingen of elektronisch berichtenverkeer.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en op de inhoud (alle informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s en foto’s) en de lay-out daarvan rusten bij Art. advocatuur en/of haar licentiegever(s). Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Art. advocatuur niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken, te kopiëren, met derden te delen of openbaar te maken.

Middels Google Analytics wordt informatie over uw gebruik van deze website gegenereerd.

Kennismaken? Stuur een mail naar svdr@art-advocatuur.nl