Faillissementssituaties

Het is bijzonder vervelend als je geconfronteerd wordt met een (dreigend) faillissement van jouw contractspartij. Wanneer je van een klant of opdrachtgever een crediteurenakkoord voorgelegd krijgt, zorg ik er graag voor dat de spelregels gevolgd worden zodat jij krijgt waar je recht op hebt. Als het faillissement van jouw leverancier of opdrachtnemer de uitvoering van je overeenkomst doorkruist, zijn er mogelijkheden om de curator snel een standpunt in te laten nemen zodat je verder kunt. Denk vooral niet te snel, dat je bij een faillissement overgeleverd bent aan de curator. Er zijn verschillende manieren om zelf een stuk van de regie te nemen, niet in de laatste plaats door de bestuurder in privé aan te pakken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Verkeer je zelf in liquiditeitsproblemen, bedenk dan dat het de beste ondernemer kan overkomen. Een goede strategie maakt het verschil. Als je me tijdig inschakelt, kan ik je helpen om betalingsregelingen met je schuldeisers te treffen. Mocht het tij niet meer te keren zijn, dan breng ik in aanloop naar een faillissement de gevolgen in kaart. Vaak kan nog het nodige geregeld worden om de schade te beperken. Ook kan een doorstart worden voorbereid. Zelf doormodderen zonder juridische bijstand kan tot veel problemen leiden en zelfs tot het in privé opdraaien voor het faillissementstekort uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

Ik help je graag bij:

  • Reorganisatie;
  • Crediteurenakkoord;
  • Surseance van betaling;
  • Faillissement.

Betalingsproblemen
het hoofd bieden;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Betalingsproblemen

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.