Financiële gezondheid

Voor de financiële gezondheid van je onderneming is essentieel, dat je debiteuren- en je crediteurenpositie op elkaar aansluiten. Ik zorg er graag voor, dat jouw klanten en opdrachtgevers op tijd betalen. In geval van betalingsproblemen help ik je om een faillissementssituatie te voorkomen of te beheersen. Daarnaast kan ik je behulpzaam zijn in verband met alle mogelijke andere financiële problemen, bijvoorbeeld in verband met je financiering.

Geldstromen in
balans houden;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Betalingsproblemen

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.