Incasso's

Debiteurenbeheer behoort meestal niet tot de favoriete bezigheden van een ondernemer. Ik ontlast je graag op dit gebied. Het begint met een duidelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarin de betalingsafspraken en de consequenties bij overschrijding van de betalingstermijn uitdrukkelijk vermeld zijn. Een goede standaard aanmaningsbrief kan wonderen doen, zeker als je aankondigt de incasso aan mij uit handen te zullen geven. Van een formele sommatiebrief op mijn briefpapier gaat natuurlijk nog meer kracht uit. Ik deins er niet voor terug om zo nodig harde maatregelen te nemen, zoals beslaglegging, gerechtelijke procedures en faillissementsaanvragen. Veel ondernemers hebben voor wat betreft hun moeilijk incasseerbare debiteuren mijn meerwaarde boven een incassobureau of deurwaarder ervaren.

Gewoon
betaald krijgen;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Betalingsproblemen

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.