Intern: samenwerking

Ondernemen is durven, doen en doorpakken. Wanneer ondernemers besluiten om hun krachten te bundelen – of dat nu is op basis van een samenwerkingsovereenkomst of bijvoorbeeld in de vorm van een maatschap, V.O.F. of B.V. – hebben ze een gezamenlijk doel, een gemeenschappelijke visie en vertrouwen in elkaar. Het is dan verleidelijk om er gewoon samen voor te gaan, maar daar kan veel ellende van komen. Er komt onvermijdelijk een moment, waarop je het een keer niet met elkaar eens bent. Als je dan met twee gelijkwaardige compagnons bent, zit je in een impasse. Bij een oneven aantal vennoten zal de meerderheid zijn zin doordrukken en komt de minderheid aan de zijlijn te staan. Het is bijzonder lastig om in zulke conflictsituaties alleen op basis van de wet tot een oplossing te komen. Beter is het om vooraf in een overeenkomst vast te leggen hoe met bepaalde situaties wordt omgegaan. Dat hoeft niet onnodig ingewikkeld te zijn. Je bent al een heel eind als je vastlegt wat ieders rol en verantwoordelijkheid is, hoe jullie in geval van meningsverschillen toch goede beslissingen in het belang van de onderneming nemen en hoe je met elkaar omgaat bij een verbreking van de samenwerking. Daarmee voorkom je conflicten of los je ze snel op.

Ik help je graag bij het adviseren van een rechtsvorm en bij het beoordelen en opstellen van bijvoorbeeld:

  • Samenwerkingsovereenkomsten;
  • Maatschapsovereenkomsten;
  • Vennootschapsovereenkomsten voor een VOF of CV;
  • Aandeelhoudersovereenkomsten;
  • Franchiseovereenkomsten.

Weten wat je
van elkaar
mag verwachten,
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Voorkomen

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.