Mediation

Mediation is een manier om in goed overleg tot een oplossing van een geschil te komen. Onder leiding van een onafhankelijke derde gaan partijen met elkaar het gesprek aan om tot een oplossing te komen waar ieder zich in kan vinden. Mediation wordt vaak toegepast in situaties, waarin partijen een bijzondere relatie met elkaar hebben en in de toekomst willen of moeten houden (denk bijvoorbeeld aan geschillen tussen de aandeelhouders van een familiebedrijf). Bij mediation wordt het geschil tot op de bodem uitgediept en uitgesproken. Alle aspecten kunnen aan de orde komen. De nadruk ligt op de belangen van partijen, die vaak verder gaan dan het geschil. Als beide partijen bereid zijn om samen naar een oplossing voor een conflict te zoeken, treed ik graag als bemiddelaar op. Vanuit mijn therapeutische opleiding beschik ik over de nodige technieken om ervoor te zorgen dat beide partijen het conflict met een goed gevoel kunnen afsluiten. Door de bereikte oplossing als jurist te vertalen in goede afspraken, weten partijen voor de toekomst waar ze aan toe zijn.

Samen tot
een oplossing
komen;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Oplossen

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.