Onderhandelen

In geval van conflicten heeft een commerciële oplossing natuurlijk altijd de voorkeur. Toch is het steeds belangrijk om ook te weten waar je juridisch gezien staat. Zo kun je een dossier opbouwen voor het geval je er niet samen uit komt. Doorgaans heb je bijvoorbeeld pas recht op schadevergoeding als je kunt aantonen, dat je de contractspartij op tijd in gebreke hebt gesteld. Door in een vriendelijk e-mailtje aan te geven, waarover je ontevreden bent en op welke termijn je een oplossing verwacht, kun je heel eenvoudig je rechten veilig stellen. Het hoeft dus niet veel extra moeite te kosten om je positie te versterken. Een goed inzicht in je juridische alternatieven stelt je bovendien in staat om te beslissen hoe ver je wil gaan in het bereiken van een oplossing. Door je op de achtergrond te informeren en te adviseren, stel ik je in staat om optimaal te onderhandelen zonder onnodige druk op je commerciële relatie. Natuurlijk kan ik ook op de voorgrond treden om een doorbraak te forceren. Hoewel ik er steeds naar zal streven om conflicten met onderhandelingen te beëindigen, is het goed om te weten dat ik zo nodig kan procederen.

Recht op
je doel afgaan;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Oplossen

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.