Overnames

Een succesvolle overname valt of staat met goede afspraken. De overdragende partij wil zeker zijn van betaling door de koper. De betalingsvoorwaarden en de zekerheid voor de nakoming daarvan (door bijvoorbeeld een bankgarantie, pand- of hypotheekrecht) moeten goed worden vastgelegd. De overnemende partij wil precies weten wat overgenomen wordt. Bij een fusie of aandelenoverdracht gaan namelijk niet alleen alle eigendommen maar ook alle schulden en risico’s van de onderneming over op de verkrijger. Een activa/passiva-transactie, waarbij alleen bepaalde zaken en schulden worden overgenomen (de inventaris, de handelsnaam en dergelijke), kent wat dat betreft minder risico’s. Daarvoor is wel nodig dat hetgeen wordt overgedragen uitputtend wordt beschreven. Aan de hand van een gedegen risico-inventarisatie bepaal ik samen met jou wat de juiste transactievorm is om vervolgens op basis van gerichte onderhandelingen tot een allesomvattende overeenkomst te komen. Daarbij moet de nodige aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld garanties, concurrentie- en relatiebedingen en arbeidsrechtelijke aspecten zoals overgang van onderneming.

Ik begeleid je graag bij:

  • Due dilligence onderzoeken;
  • Fusies en splitsingen;
  • Aandelentransacties;
  • Activa/passiva-transacties;
  • Management buy-outs.

Niet voor
verrassingen
komen te staan,
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Voorkomen

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.