Procesadvocaat

De laatste jaren voor de oprichting van Art. advocatuur bestond mijn advocatenpraktijk voor zo’n 90% uit het voeren van gerechtelijke procedures. Ik heb in alle mogelijke ondernemingsrechtelijke zaken ervaring opgebouwd; van eenvoudige incassoprocedures tot ingewikkelde renteswapzaken en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties.

Procederen is een vak apart. Een strategische presentatie van de feiten en omstandigheden in het licht van de juridische grondslagen is essentieel om de rechter naar de gewenste uitkomst te kunnen leiden. Als ik optreed voor de eiser geef ik de rechter een zo groot mogelijke keuze uit alle wettelijke mogelijkheden om tot een veroordeling te komen. Aan de kant van de gedaagde leg ik juist de nadruk op de wettelijke vereisten die door de eiser niet vervuld zijn. Door de rechter zo veel mogelijk werk uit handen te nemen en de argumentatie zo in te richten dat deze zonder meer tot het gewenste eindoordeel leidt, vergroot ik de kans op succes. Het geeft me een kick als delen van mijn processtukken letterlijk worden overgenomen in een vonnis.

Strategisch
procederen;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Uitvechten

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.