Renteswapzaken

In 2012 ben ik voor het eerst geconfronteerd met het fenomeen ‘renteswap’. Ik heb toen een belangrijke bijdrage geleverd aan de rechtszaak van een melkveehouder die aan de bank een beëindigingsvergoeding van € 275.000,00 had moeten betalen toen hij zijn bedrijf verkocht om naar Canada te emigreren. De veroordeling van de bank om 60% van dat bedrag terug te betalen, heeft veel stof doen opwaaien en zelfs tot kamervragen geleid. Doordat veel ondernemers met een renteswap hun weg vonden naar het kantoor waaraan ik destijds verbonden was, ben ik met allerlei aspecten van de problematiek in aanraking gekomen. In de spraakmakende zaak over opslagverhogingen, was ik grotendeels verantwoordelijk voor de juridisch-technische kant van de procedure. die er uiteindelijk toe heeft geleid dat onze cliënt een schadevergoeding van € 750.000,00 van de rechter toegewezen heeft gekregen.

Inmiddels is het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB van kracht. Deskundige en professionele ondernemers in de zin van het herstelkader vallen niet onder de regeling en zullen hun derivatenproblematiek zelf op moeten lossen.

Elke derivatenkwestie is uniek. Ik beoordeel graag aan de hand van alle specifieke omstandigheden of, wanneer en hoe ik jou kan helpen.

Rechtvaardigheid in
renteswapzaken;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Uitvechten

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.