Sylvia Van Dorst (Sylvia Rampaart)

Na mijn studie rechten heb ik eerst een klein jaar les gegeven aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heb ik tien jaar lang als advocaat ondernemingsrecht voor een middelgroot advocatenkantoor gewerkt. In 2016 heb ik mijn eigen advocatenkantoor Art. advocatuur opgericht om naast advocaat in Roosendaal ook zelfstandig ondernemer te kunnen zijn.

Specialist vennootschapsrecht

Ik werk vanuit mijn overtuiging, dat optimale juridische dienstverlening aan ondernemers snel, praktisch en doelgericht is. Als specialist vennootschapsrecht beschik ik natuurlijk over een stevige theoretische basis. Ik heb zowel mijn rechtenstudie als mijn specialisatieopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht cum laude afgerond. Door mijn analytisch vermogen dring ik snel door tot de kern en stel ik haalbare doelen. Minstens zo belangrijk is de vertaalslag naar de handelspraktijk van alledag. Daar zit mijn kracht. Ik weet ondernemers in begrijpelijke taal wegwijs te maken in de complexiteit van het recht. Daarbij zoek ik altijd naar een optimale combinatie van wat ik als advocaat ondernemingsrecht aan de ene kant juridisch nodig vind en wat aan de andere kant praktisch werkbaar is voor de ondernemer. Ondernemers vinden in mij een juridische sparringpartner, die problemen voorziet en voor hen voorkomt, oplost of uitvecht. Ik maak eenvoudige overeenkomsten, die goed leesbaar en commercieel werkbaar zijn. Door mij in beide partijen te verplaatsen, weet ik conflicten op te lossen. Ook mijn incasso strategie is bijzonder succesvol. In complexe rechtszaken ben ik op mijn best. Zo ben ik als procesadvocaat verantwoordelijk geweest voor de juridisch-technische kant van de processtukken in verschillende baanbrekende renteswapzaken. Mijn werkwijze kenmerkt zich door perfectionisme, daadkracht en een flinke dosis persoonlijke betrokkenheid.

Rechtsgebiedenregister

Ik heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd onder de volgende rechtsgebieden:

  • Ondernemingsrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Insolventierecht
  • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Gericht voorkomen,
praktisch oplossen
en strategisch
uitvechten;
dat is de kunst!

+31 (0)165 74 30 01
svdr@art-advocatuur.nl

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.